Joanna Świątkowska

Dyrektor Programowy CYBERSEC, ekspert Instytutu Kościuszki

Dr Joanna Świątkowska jest Dyrektorem Programowym Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC i ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa Instytutu Kościuszki. Była również członkiem Zespołu ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonującego w ramach Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pełni funkcję redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal, jest autorką licznych publikacji, raportów, analiz i komentarzy eksperckich z obszaru szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Inicjowała, realizowała i uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych inicjatywach oraz projektach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Między innymi brała udział w dwóch rundach Chińsko-Europejskiego Dialogu na rzecz Cyberbezpieczeństwa oraz partycypowała w pracach nad Doktryną Cyberbezpieczeństwa RP. W 2016 roku była uczestnikiem programu „International Visitor Leadership Program” poświęconego cyberbezpieczeństwu organizowanego przez Departament Stanu USA. Odpowiada za współpracę merytoryczną, inicjuje i nadzoruje działania w ramach poszczególnych obszarów programowych.