Łukasz Olejnik

Dr Łukasz Olejnik jest badaczem i ekspertem bezpieczeństwa i prywatności. Zajmuje się nowymi technologiami w kontekście cyberbezpieczeństwa, prywatności, ochrony danych, anonimizacji i deidentyfikacji, zarówno badawczo jak i praktycznie – w kontekście technologii i strategii. Doradza i konsultuje w kwestiach cyberbezpieczeństwa i prywatności jako niezależny ekspert.

Autor prac o bezpieczeństwie i prywatności nowych technologii, m.in. przeglądarek internetowych, Internetu Rzeczy, sensorów. Jego prace mają praktyczny wpływ na działanie szeroko używanych technologii. O jego badaniach pisały światowe media takie jak The Guardian, BBC, Liberation, Sunday Times, Telegraph, dla których również komentuje i analizuje problematykę z dziedziny.

Łukasz Olejnik związany jest m. in. z University College London, INRIA (doktorat), Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN), Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. W World Wide Web Consortium (W3C) bierze udział w pracach nad standardami prywatności.

Członek zespołu ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Więcej informacji o jego działalności można znaleźć na stronie internetowej lukaszolejnik.com.