REKRUTACJA NA STAŻ NA STANOWISKU ASYSTENTA PROJEKTU CYBERSEC

Instytut Kościuszki ogłasza rekrutację na staż dedykowany organizacji III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2017
(9-10 października 2017)

 

Czas trwania stażu: 3 miesiące, start: sierpień
Charakter zaangażowania: staż nieodpłatny, 20h w tygodniu
Termin przyjmowania zgłoszeń: 22.06

 

Dlaczego warto?

Staż na stanowisku Asystenta projektu CYBERSEC

Możliwość pomocy przy organizacji jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych cyberbezpieczeństwu w Europie

Zostanie członkiem dynamicznego i zaangażowanego zespołu

Zwiększenie umiejętności organizacyjnych i wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa

Referencje po ukończeniu stażu


Więcej o projekcie: www.cybersecforum.eu

 

Kogo szukamy?

Osób am­bit­nych, samodzielnych, ko­mu­ni­ka­tyw­nych, umiejących pracować w grupie i dobrze gospodarować czasem.

Warunek konieczny do aplikacji: zaawansowana znajomość języka angielskiego (min. C1)

 

Jak aplikować?

Wyślij CV z klau­zu­lą o ochro­nie da­nych oso­bo­wych na ad­res:  [email protected] w ty­tu­le wpisując STAŻ – CYBERSEC sierpień.

Za­strze­ga­my, że od­po­wia­da­my tyl­ko na wy­bra­ne zgło­sze­nia.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:
Magdalena Bujak
Senior Project Manager
[email protected]
12 200 23 69