The Digital 3 Seas Initiative – propozycja działań i projektów wzmacniających inicjatywę Trójmorza o komponent cyfrowy

The Digital 3 Seas Initiative – propozycja działań i projektów wzmacniających inicjatywę Trójmorza o komponent cyfrowy. Projekt Instytutu Kościuszki.

 

Trójmorze to 12 państw UE w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW) – 114 milionów mieszkańców żyjących na 28% terytorium UE i generujących PKB w wysokości 1,6 biliona dolarów. Dynamicznie ewoluująca architektura globalnego bezpieczeństwa sprawia, że EŚW nabiera strategicznego znaczenia dla tak zróżnicowanych aktorów jak USA, Wielka Brytania, Chiny czy Rosja.

Cyfrowy upgrade Trójmorza – projektu opartego na infrastrukturze transportowej i energetycznej – może mieć znaczenie geopolityczne i geoekonomiczne wykraczające daleko poza granice EŚW. Rozwój infrastruktury światłowodowej oraz sieci 5G, wspólne inwestycje w technologie, takie jak IoT, blockchain i AI, czy strategiczna i taktyczna współpraca w domenie cyberbezpieczeństwa i wojny informacyjnej to kluczowe postulaty the Digital 3 Seas Initiative.

Instytut Kościuszki wkrótce opublikuje brief programowy the Digital 3 Seas Initiative, w którym zaproponuje zestaw działań i projektów w domenie infrastruktury cyfrowej i polityk publicznych wpisujących się synergicznie w inicjatywę Trójmorza.

 

PARTNERZY PROJEKTU