REKRUTACJA na stanowisko CYBERSEC Project Manager

Drodzy Kandydaci!

CYBERSEC Forum to jedna z najbardziej rozpoznawalnych konferencji o cyberbezpieczeństwie w Europie.
Już od przeszło trzech lat jest miejscem spotkań decydentów, liderów biznesu i przedstawicieli świata nauki, którzy wspólnie debatują nad bezpieczeństwem Europy i wytyczają kierunki wspólnych działań w cyberprzestrzeni.

Organizacja konferencji od strony programowej to niezwykle ciekawa, ale i niełatwa praca. Wymaga zdolności przewidywania, wiedzy merytorycznej i dyscypliny.

Chcesz podjąć się tego wyzwania?

APLIKUJ i zostań członkiem Zespołu Programowego CYBERSEC.
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę/umowa zlecenie na pełen etat,

wynagrodzenie dostosowane do doświadczenia (2500-3000 netto).
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2018.

Kogo szukamy?

Osoby ambitnej, dobrze zorganizowanej, potrafiącej odnaleźć się w pracy indywidualnej i zespołowej. Kogoś pełnego energii do działania, kto dobrze radzi sobie z pracą pod presją czasu i szybko dostosowuje się do zmieniających okoliczności. Kogoś, z rozwiniętymi zdolnościami interpersonalnymi, umiejętnością skutecznej komunikacji (także w języku angielskim) i znajomością zasad korespondencji biznesowej. Wiedza z zakresu cyberbezpieczeństwa będzie mile widziana, nie jest jednak warunkiem koniecznym.

Kim są aktualni członkowie Zespołu Programowego?

Dr Joanna Świątkowska
Politolog, doktor nauk politycznych

Barbara Sztokfisz
Doktorantka, ukończyła studia magisterskie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ze specjalnością Ekonomia Biznesu Międzynarodowego, magister filologii francuskiej.

Marta Przywała
Ukończyła studia magisterskie podwójnego dyplomu między Centre for European Studies Uniwersytetu Jagiellońskiego i Institut d’études politiques w Strasburgu. Mgr filologii francuskiej, stypendystka rządu francuskiego.

Jak aplikować?

Wyślij CV (mile widziany list motywacyjny) na adres [email protected] (w języku polskim lub angielskim) z ZESPÓŁ PROGRAMOWY w temacie wiadomości.

Prosimy o uwzględnienie klauzuli o ochronie danych osobowych (warunek konieczny): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Instytut Kościuszki z siedzibą przy ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków, moich danych osobowych podanych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-na o prawie dostępu do treści danych osobowych i prawie do ich poprawiania.”

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w przyszłych rekrutacjach, dodaj: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Instytut Kościuszki moich danych osobowych podanych w niniejszej aplikacji do celów rekrutacyjnych także w przyszłości przyjmując jednocześnie do wiadomości, że zgoda może być odwołana w dowolnym momencie”.

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, nie później niż w ciągu tygodnia od otrzymania zgłoszenia.


Stowarzyszenie Instytut Kościuszki to niezależna pozarządowa organizacja typu think tank o charakterze non-profit założona w 2000 r. Jego misją jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz NATO. Swoje działania koncentruje na 5 obszarach programowych: cyberbezpieczeństwo, instytucje i prawo, bezpieczeństwo międzynarodowe, energia i klimat, gospodarka. Twórca CYBERSEC Forum – pierwszego w Polsce i jednego z nielicznych w Europie cyklicznego wydarzenia o charakterze public policy conference, poświęconego strategicznym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa – i kilku innych formatów o mniejszej skali. Założyciel CYBERSEC HUB – pierwszego w Polsce centrum kompetencji i innowacji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Członek Global EPIC – globalnego ekosystemu regionalnych ekosystemów cyberbezpieczeństwa skupiającego 13 podmiotów z 9 państw świata.