REKRUTACJA na stanowisko Menadżera projektów międzynarodowych

Drodzy Studenci, Doktoranci, Absolwenci!

Stowarzyszenie Instytut Kościuszki to niezależna pozarządowa organizacja typu think tank, która od prawie 20 lat inicjuje projekty wspierające bezpieczeństwo, rozwój i innowacyjność w Polsce i Europie. Swoje działania koncentruje na pięciu obszarach programowych: cyberbezpieczeństwo, instytucje i prawo, bezpieczeństwo międzynarodowe, energia i klimat, gospodarka. Współpracując z najwyższej klasy ekspertami, decydentami i środowiskiem akademickim, od lat zajmuje silną pozycję na światowej mapie ośrodków eksperckich.

Nawiążemy stałą współpracę z osobą zmotywowaną do rozwoju intelektualnego oraz otwartą na nowe doświadczenia, która razem z nami zrealizuje kolejne projekty i będzie uczestniczyć w codziennych pracach merytorycznych.

W jakie działania będziesz zaangażowany?

Jesteśmy twórcą CYBERSEC Forum – pierwszego w Polsce i jednego z nielicznych w Europie cyklicznego wydarzenia o charakterze public policy conference, poświęconego strategicznym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa.

Jako Manager projektów międzynarodowych i członek zespołu programowego zorganizujesz z nami regionalne odsłony Forum, tj. CYBERSEC Leader’s Foresight w Brukseli i Waszyngtonie.

Rozwiniesz z nami CYBERSEC HUB – pierwsze w Polsce centrum kompetencji i innowacji w obszarze cyberbezpieczeństwa, które jest członkiem Global EPIC – globalnego zrzeszenia regionalnych ekosystemów cyberbezpieczeństwa skupiającego 13 podmiotów z 9 państw świata.

Ponadto, będziesz uczestniczyć w bieżących projektach poprzez m.in.:
przygotowywanie analiz danych, dokumentów, wniosków grantowych, współtworzenie i tworzenie artykułów, analiz, briefów programowych, raportów, ekspertyz.

Wymagania

Znajomość tematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i architektury instytucjonalnej UE i NATO,
dobre zdolności analityczne,
ambicja i motywacja do rozwoju osobistego,
umiejętność dobrej organizacji czasu oraz pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej,
dobre zdolności komunikacyjne i umiejętność ładnego wypowiadania się na piśmie,
język angielski min. na poziomie C1.

Warunki zatrudnienia

Umowa o pracę/umowa zlecenie na pełen etat, wynagrodzenie dostosowane do doświadczenia (2500-3000 netto).

Jak aplikować?

Wyślij CV (mile widziany list motywacyjny) na adres [email protected] (w języku polskim lub angielskim) z MENADŻER PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH w temacie wiadomości.

Prosimy o uwzględnienie klauzuli o ochronie danych osobowych (warunek konieczny): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Instytut Kościuszki z siedzibą przy ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków, moich danych osobowych podanych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-na o prawie dostępu do treści danych osobowych i prawie do ich poprawiania.”

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w przyszłych rekrutacjach, dodaj: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Instytut Kościuszki moich danych osobowych podanych w niniejszej aplikacji do celów rekrutacyjnych także w przyszłości przyjmując jednocześnie do wiadomości, że zgoda może być odwołana w dowolnym momencie”.

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, nie później niż w ciągu tygodnia od otrzymania zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2018.