ZESPÓŁ

ZARZĄD

 

Izabela Albrycht
Prezes Zarządu

Prezes Instytutu Kościuszki od 2010 r., od 2014 r. także przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Europejskiego i Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, a od 2016 r. przewodnicząca Rady Do Spraw Cyfryzacji II kadencji. Współautorka raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi i stosunkami międzynarodowymi. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się takie kwestie jak: system instytucjonalny UE, polityka energetyczna, strategiczne wyzwania związane z transformacją cyfrową i budową systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. współpraca publiczno-prywatna, system edukacji, innowacyjność. Od stycznia 2017 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal, wcześniej była redaktor naczelną International Shale Gas & Oil Journal. Izabela Albrycht jest politologiem, absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła również studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, a także kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz profesjonalne szkolenia „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE” i „Traktat Lizboński” w Parlamencie Europejskim. Jest alumnem prestiżowego the International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („NGO Management”). W 2017 roku znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers 2017 opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund.

Kontakt:
e-mail: izabela.albrycht_at_ik.org.pl
tel: +48.12.632.97.24


Jarosław Kożuch
Wiceprezes Zarządu

Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Ukrainoznawstwa, absolwent Ukrainistyki na Wydziale Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Specjalista w zakresie badań nad kulturą ukraińską XX wieku. Obserwator w ukraińskich wyborach prezydenckich w 2004 r. podczas Pomarańczowej Rewolucji. Koordynator wielu projektów międzynarodowych we współpracy z organizacjami eksperckimi na Ukrainie.

Kontakt:
e-mail: jaroslaw.kozuch_at_ik.org.pl


Tamara Garlej
Członek Zarządu

 

 

PRACOWNICY

 

Dr Joanna Świątkowska
Dyrektor Programowy CYBERSEC

Dyrektor Programowy Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Instytutu Kościuszki. Pełni funkcję redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal, jest autorką licznych publikacji, raportów, analiz i komentarzy eksperckich z obszaru szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Inicjowała, realizowała i uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych inicjatywach oraz projektach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Między innymi brała udział w dwóch rundach Chińsko-Europejskiego Dialogu na rzecz Cyberbezpieczeństwa oraz partycypowała w pracach nad Doktryną Cyberbezpieczeństwa RP. W 2016 roku była uczestnikiem programu „International Visitor Leadership Program” poświęconego cyberbezpieczeństwu organizowanego przez Departament Stanu USA. Rok później wpisana została na prestiżową listę New Europe 100 Challengers 2017 opracowaną przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund. Odpowiada za współpracę merytoryczną, inicjuje i nadzoruje działania w ramach poszczególnych obszarów programowych.

Kontakt:
e-mail: joanna.swiatkowska_at_ik.org.pl
tel: +48.12.632.97.24

 

 

 MANAGEROWIE i KOORDYNATORZY

 

Magdalena Bujak
Senior Project Manager

Absolwentka Europeistyki I i II stopnia ze specjalizacją polityczno-społeczną i Bezpieczeństwa narodowego I i II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odpowiada za koordynację działań merytorycznych w ramach poszczególnych obszarów programowych, zajmuje się pozyskiwaniem funduszy ze źródeł publicznych. Koordynuje współpracę z ekspertami Instytutu i odpowiada za rekrutację na staże. Zainteresowania: bezpieczeństwo energetyczne Europy i polityka energetyczna UE, inwestycje zagraniczne z udziałem surowców naturalnych Afryki, muzyka gitarowa.

Kontakt:
e-mail: magdalena.bujak_at_ik.org.pl
tel: +48.12.200.23.69


Marta Przywała
CYBERSEC Project Manager

Absolwentka filologii francuskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia magisterskie podwójnego dyplomu między Centre for European Studies Uniwersytetu Jagiellońskiego i Institut d’études politiques w Strasburgu. Stypendystka rządu francuskiego.
Zainteresowania badawcze: cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo i obronność w polityce europejskiej i relacjach transatlantyckich. Analityk Instytutu Kościuszki.

Kontakt:
e-mail: marta.przywala_at_ik.org.pl
tel.: +48.12.200.23.51, +48.669.614.816


Barbara Sztokfisz
CYBERSEC Project Manager

Doktorantka na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ze specjalnością Ekonomia Biznesu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Filologię Francuską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała także Ekonomię międzynarodową na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Interesuje się współczesnymi przemianami gospodarczymi w kontekście nowych technologii, teoriami wzrostu gospodarczego oraz bezpieczeństwem międzynarodowym.

Kontakt:
e-mail: barbara.sztokfisz_at_ik.org.pl
tel.: +48.12.200.23.69, +48.669.614.810


Robert Siudak
CYBERSEC HUB Project Manager

Ekspert Instytutu Kościuszki w dziedzinie innowacji oraz inwestycji w sektorze cyberbezpieczeństwa. Redaktor naczelny European Cybersecurity Market oraz koordynator CYBERSEC Startup Days w ramach Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa. Autor licznych publikacji naukowych w tym dwóch monografii, doktorant w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje badania oraz studia prowadził między innymi na Tel-Aviv University oraz Trinity College Dublin.

Kontakt:
e-mail: robert.siudak_at_ik.org.pl


Ziemowit Jóźwik
Koordynator projektów międzynarodowych

Absolwent prawa, ukrainoznawstwa i studiów podyplomowych dla tłumaczy tekstów specjalistycznych z języka ukraińskiego. Koordynował projekty związane z bezpieczeństwem granic i Ukrainą. Współredaktor tomu “Addressing Security Risks at the Ukrainian Border Through Best Practices on Good Governance” (NATO SPS Series) oraz zastępca redaktora “European Cybersecurity Market”. Zainteresowania: unijna działalności legislacyjna w obszarze polityki cyberbezpieczeństwa.

Kontakt:
e-mail: ziemowit.jozwik_at_ik.org.pl
tel: +48.12.200.23.73

 

 

 WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI

 

Dominik Skokowski
Dyrektor ds. współpracy z partnerami

Odpowiada za współpracę z partnerami Instytutu Kościuszki. Zawodowo zajmuje się badaniami oraz komentowaniem zagadnień cyberbezpieczeństwa i prywatności wynikających ze zderzenia dynamicznie rozwijających się technologii cyfrowych i współczesnych polityk publicznych. Był redaktorem licznych publikacji eksperckich Instytutu Kościuszki poświęconych cyberbezpieczeństwu i energetyce, a także należy do zespołu organizacyjnego konferencji CYBERSEC. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami międzynarodowymi.

Kontakt:
e-mail: dominik.skokowski_at_ik.org.pl
tel: +48.12.200.23.48


Mateusz Mazela
Koordynator ds. współpracy z partnerami

Odpowiada za koordynację współpracy z partnerami Instytutu Kościuszki. W kontekście cyberbezpieczeństwa, interesuje się analizą cyberprzestępstw z perspektywy psychologiczno-socjologicznej. W wolnym czasie – aktywny członek TEDxKazimierz, gdzie jest główną osobą odpowiedzialną na sponsoring. Absolwent kryminologii na Northumbria University.

Kontakt:
e-mail: mateusz.mazela_at_ik.org.pl
tel: +48.12.200.23.48; +48.601.268.799

 

 

 ASYSTENCI

 

Aron Kerpel-Fronius
Asystent Projektów Międzynarodowych

Absolwent Ekonomii i Zarządzania na Royal Holloway University of London. Aktualnie realizuje studia podwójnego dyplomu na University College London i Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Politics and Economics. Miłośnik sztuki współczesnej i literatury.

Kontakt:
e-mail: aron.kerpel-fronius_at_ik.org.pl
tel: +48.12.200.23.73

 

 

 KIEROWNICTWO BIURA

 

Marcin Samela
Kierownik Biura

Kontakt:
e-mail: office_at_ik.org.pl
tel: +48.12.632.97.24

 

 

 WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

 

Natalia Płonka
Menadżer ds. PR

Koordynuje działalność PR Instytutu od 2014 roku. Absolwentka kierunku europeistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu public relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Kontakt:
e-mail: natalia.plonka_at_ik.org.pl
tel. +48.609.956.907

 

 

 GRAFIK

 

Joanna Kaczor
Grafik

Absolwentka grafiki w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Pasjonuje się grafiką warsztatową. Uczestniczyła w licznych wystawach polskich i międzynarodowych, a jej prace zostały nagrodzone m.in na The 10th Kochi International Triennial Exhibition of Prints w Japonii. Lubi wędrować po Tatrach, gotować, jeździć pociągami i słuchać muzyki rockowej.